Thứ Năm, 20 tháng 7, 2017

HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ CHO TRẺ KHUYẾT TẬT TẠI TRƯỜNG DẠY NGHỀ TRẺ KHUYẾT TẬT HUYỆN THANH TRÌ


Nghiên cứu về hoạt động dạy nghề cho TKT để hiểu được thực trạng hoạt động dạy nghề của TKT tại Trường dạy TKT huyện Thanh Trì, để làm rõ kết quả đạt được  và hạn chế trong hoạt động dạy nghề, chỉ  ra được vai trò của NV CTXH trong nâng cao chất lượng hoạt động dạy nghề  cho TKT tại Trường dạy  TKT  huyện Thanh Trì, từ đó đề  xuất một số khuyến nghị về giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động dạy nghề  cho TKT tại Trường dạy TKT huyện Thanh Trì.
Authors: 

Hồ, Thị Tuyết Mai
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Description: 114 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23140

Thứ Ba, 18 tháng 7, 2017

Tác động của nền kinh tế thị trường đối với quan hệ giữa con người và tự nhiên


Dưới ánh sáng của nghị quyết Đại hội của Đảng như: Đại hội lần thứ VIII, IX, X, nền kinh tế của đất nước  đã  thực sự  có  sự  chuyển mình từ  cơ  chế  kinh tế  tập  trung, bao cấp sang cơ  chế  thị  trường  định hướng xã hội chủ nghĩa, đưa đất nước sang một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của khoa học, công nghệ, của tri thức, bắt kịp với xu thế của thời đại mới.
Trong sự  phát triển rất mạnh mẽ  ấy của nền kinh tế  thị  trường  định hướng xã  hội chủ  nghĩa, có một nhân tố vô cùng quan trọng, nó là “hạt nhân” của sự phát triển, nhân tố đó là con người và tự nhiên. Tự nhiên và con người là hai hệ thống tương đối độc lập, xong nó có mối quan hệ biện chứng, tác động qua lại lẫn nhau; Tự  nhiên cần  đến con người  để  ngày càng  được cải tạo và  phát triển,  để  tự  nhiên “ban tặng” những món quà  cho con người và  con người cũng rất cần đến tự  nhiên như  một “lẽ  tự  nhiên” để tồn tại, duy trì và phát triển. 
Nhưng vấn  đề  nan giải  ở  chỗ, kinh tế  thị  trường phát triển như  thế  nào  để  không gây  ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ  giữa con người và  tự  nhiên? Cần có  biện pháp đặt ra và  giải quyết như  thế  nào cho đúng, kịp thời? đây là câu hỏi lớn đặt ra những nhà nghiên cứu cả về lý luận lẫn thực tiễn. Chủ  trương của Đảng về  sự  chuyển dịch nền kinh tế  đã  làm cho nền kinh tế  nước ta có  sức sống mới, có  sự  phát triển sôi  động. Những tiềm năng về  con người và  tự  nhiên của  đất nước  được phát huy một cách có  hiệu quả. Tuy nhiên, nền kinh tế  thị  trường cũng bộc lộ  những mặt trái của nó,  đó  là  nếu không có sự điều tiết một cách đúng đắn sẽ tác động xấu đến tự nhiên, huỷ hoại môi trường sống của con người.  Điều  đó  lại  ảnh hưởng xấu  đến sự  phát triển kinh tế  -  xã  hội của  đất nước. Vấn  đề  đặt ra là  phải nghiên cứu sự tác động của kinh tế thị trường như thế nào đến mối quan hệ giữa con người và tự nhiên lại vừa đảm bảo sự phát triển kinh tế, giữ gìn môi trường sống cho con người. Theo tác giả đây là vấn đề khó nhưng rất cần hiện nay, nhất là đối với các nước đang phát triển như ở nước ta. Vì vậy tác giả chọn đề tài: "Tác động của nền kinh tế thị trường đối với quan hệ giữa con người và tự nhiên" làm đề tài luận văn thạc sĩ của mình.
Authors: 

Trần, Thị Nhung
Keywords: Con người
Nền kinh tế thị trường
Triết học Mác-Lênin
Tự nhiên
Issue Date: 2008
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 94 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17505

Thứ Hai, 17 tháng 7, 2017

Văn học Đàng Trong thế kỷ XII – XVIII trong tiến trình phát triển của văn học dân tộc

Luận án góp phần nhận diện lại một lần nữa các yếu tố  đặc trưng của văn học Đàng Trong trên tiến trình vận động của văn học sử. Dựa trên những kết quả  thu được từ  việc so sánh với văn học Đàng Ngoài đương thời, luận án góp phần nhận diện những dấu hiệu biệt sắc của văn học vùng.
Đồng thời xác lập vai trò, vị trí của văn học Đàng Trong, cũng như vai trò của những cá nhân tiêu biểu trên tiến trình phát triển văn học viết dân tộc.Nhận diện bản chất, cội nguồn của văn học Đàng Trong với tư cách là một thành tố văn hóa, một mặt chịu sự tác động và là hệ  quả của những động thái văn hóa đặc thù, mặt khác tác động ngược trở lại, tạo nên sự  sinh động cho không gian văn hóa vùng.
Authors: 

Trần, Thanh Thủy
Keywords: Văn học Việt Nam
Lịch sử và phê bình
Issue Date: 2017
Publisher: H.: ĐHKHXH&NV
Description: 157 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33576

Thứ Năm, 13 tháng 7, 2017

Một số giải pháp phát triển du lịch cộng đồng tại khu du lịch sinh thái Tràng An tỉnh Ninh Bình

Đề tài góp phần vào việc định hướng và đưa ra các giải pháp phát triển du lịch cộng đồng, bảo tồn văn hóa bản địa, giảm áp lực tới môi trường và tài nguyên du lịch, nâng cao thu nhập cho cộng đồng địa phương, thúc đẩy người dân tham gia vào việc bảo tồn tài nguyên du tỉnh Ninh Bình nói chung và hai xã: Trường Yên, Ninh Xuân (huyện Hoa Lư) nằm trong Khu du lịch sinh thái Tràng An, tỉnh Ninh Bình nói riêng.
Authors: 

Lê, Thanh Tú
Keywords: Du lịch cộng đồng
Ninh Bình
Du lịch sinh thái
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 111 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19971

Thứ Tư, 12 tháng 7, 2017

Sáng tác văn học của Gia Định tam gia xã thời Nguyễn

Giới thiệu khái quát bối cảnh thời đại và thân thế, sự nghiệp của “Gia Định tam gia” – ba văn sĩ tài hoa của đất Gia Định xưa là Trịnh Hoài Đức, Lê Quang Định, Ngô Nhơn Tĩnh. Trình bày các kết quả nghiên cứu về “Gia Định tam gia” thông qua việc phân tích các tác phẩm văn học của từng người, tìm hiểu các giá trị nội dung và nghệ thuật được các tác giả gửi gắm trong đó, đặt các giá trị đó trong mối quan hệ với văn chương hậu kì trung đại, bước đầu tìm hiểu quan niệm nghệ thuật cũng như phong cách riêng của mỗi người, trong đó nêu bật khuynh hướng bình dân hóa và khuynh hướng bộc lộ con người cá nhân trong sáng tác của ba tác gia này. So sánh những điểm chung và điểm khác biệt giữa các tác gia nhằm mang đến cho các nhà nghiên cứu và độc giả quan tâm một cái nhìn sâu hơn về các trước tác của “Gia Định tam gia” cũng như ý nghĩa của mảng thơ văn này đối với văn học dân tộc.
Authors:


Phạm, Quỳnh An
Keywords: Gia Định tam gia thi xã
Nhà Nguyễn
Phê bình văn học
Văn học Việt Nam
Issue Date: 2008
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 114 tr.
URI:

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17390
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Thứ Ba, 11 tháng 7, 2017

Biểu hiện của quan hệ quyền thế trong các diễn ngôn hội thoại (Khảo sát trên tư liệu một số truyện ngắn hiện đại)

Trình bày cơ sở lý thuyết về diễn ngôn, phân tích diễn ngôn, diễn ngôn hội thoại, diễn ngôn phê phán. Qua khảo sát và nghiên cứu các cuộc thoại được rút ra từ một số tác phẩm truyện ngắn hiện đại và trong diễn ngôn hội thoại nói chung luận văn làm sáng tỏ những biểu hiện của quan hệ quyền thế trong diễn ngôn hội thoại trên một số phương diện như từ vựng, ngữ pháp và cách thức tổ chức hội thoại. Thông qua kết quả nghiên cứu, đưa ra những kiến giải, những đề xuất, định hướng trong việc tạo lập và nhận hiểu các diễn ngôn hội thoại trong các tác phẩm văn học hiện đại, trong diễn ngôn hội thoại; giúp người tham gia giao tiếp lựa chọn những chiến lược sử dụng ngôn ngữ hiệu quả nhất để xác lập hay thay đổi mối quan hệ quyền thế với người đối thoại, từ đó duy trì và điều khiển cuộc thoại để đạt tới mục đích giao tiếp cuối cùng.
Authors:


Phạm, Thị Thu Trang
Keywords: Phân tích diễn ngôn
Ngôn ngữ học
Diễn ngôn hội thoại
Issue Date: 2008
Publisher: Đại học quốc gia Hà Nội
Citation: 111 tr.
URI:

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17341
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Action research on applying the interactive approach to develop listening skills for second-year non-english major students at Hanoi University of Industry

Other Titles: Nghiên cứu hành động về việc áp dụng phương pháp tương tác để nâng cao kỹ năng nghe cho sinh viên không chuyên tiếng Anh năm thứ hai trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
Authors: NGUYỄN, THỊ THU HÀ
Keywords: Listening skills
kỹ năng nghe
Tiếng Anh
Sinh viên
Issue Date: 2017
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: This study aims at investigating the impact of interactive processing on second-year students’ listening skills at Hanoi University of Industry. More specifically, the researcher strives to (1) investigate problems that the students may encounter while learning listening, and (2) examine the effects of applying the interactive process in teaching listening to the second-year students. To achieve the above mentioned objectives, an action research is conducted with the participation of 42 second-year students of class E6.1_K9 within twelve weeks. A pre-test, a post-test and two questionnaires are used as instruments to collect data for analysis. The findings show that there are six problems that cause difficulties to students in listening. They are (i) lacking of vocabulary, (ii) structures of spoken language, (iii) speech rate, (iv) various and unfamiliar accents, (v) stress and intonation, (vi) lacking of background knowledge about the topic. After interactive processing has been applied, the students’ scores in the post-test are higher than in the pre-test. Overall, the instruction of interactive processing improves their listening skills.
Description: 65 p.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54421
Appears in Collections:ULIS - Master Theses